11. 14’lü Browning tabancanın emniyet sistemlerinden birisi olup, kabze içerisinde yokken tetik manivelası intikal manivelasına temas etmediği ve intikal manivelası horoz kurma parçasını harekete geçiremediği için silah ateş etmez ve bu sayede silah emniyete alınmış olur. Yukarıda bahsedilen emniyet sisteminin adı nedir?

12. Aşağıdakilerden hangisi kapalı atış poligonlarında atış hattının sonunda, mermi çekirdeğinin sekmesini engelleyerek atıcı ve izleyicilerin emniyetini sağlar?

13. Şahsi durumu kanun ve yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından birine girmeyen, ancak hayatlarının harici ve ciddi tehlikelere maruz kaldığını beyan eden Türk ve yabacılara takdir yetkisi esas olmak üzere silah taşıma ruhsatı verme yetkisi kime aittir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Silahtaki tertibatlardan biri değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerindendir?

16. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?

17. I - Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir II - Silah ölü bir noktaya çevrilir. III- Şarjör çıkartılır. IV- Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir. Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiştir. Bunları sıraladığımızda doğru sıralama hangidir?

18. “Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir” Bu ifade hangi parçanın görevidir?

19. Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

20. Aşağıda Nişan Hattı doğru olarak hangi şıkta verilmiştir?

2/3
00:00:00