21. “ Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

22. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi yasaya göre yapılmaktadır?

23. Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerindendir?

3/3
00:00:00