1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisinin Anayasada yer alan “egemenlik” ilkesi ile ilgisi yoktur?

3. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine göre, hangi tip düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmaması gerekir?

4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer verilen temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında aranan kriterlerden birisi değildir?

6. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirten düzenlemenin konusu nedir?

7. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması halinde kullanımı askıya alınamayacak haklardan birisi değildir?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca aşağıdaki sayılan yerlerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

9. PVSK’ya göre, durdurulan ve kimliği sorulan kişi belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan kim haberdar edilmeli?

10. PVSK’ya göre kimliği olmadığı için gözaltına alınan ve nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişiler hakkında serbest bırakılmadan önce hangi tedbire başvurulması gerekir?

1/3
00:00:00