1. Çap nedir?

2. Aşağıdakilerinin hangisi nişan hattında bulunmaz?

3. Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

4. Hangi silahta kurma kolu emniyeti bulunur?

5. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

6. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

7. Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

8. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?

9. Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?

10. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

1/3
00:00:00