1. Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?

2. Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?

3. Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurula uymayan seçenek hangisidir?

4. Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

5. Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?

6. Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?

7. …….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

8. Özel güvenlik görevlisinin Polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?

9. Genel ve özel kolluk arasındaki ilişkileri bakımından hangisi doğrudur?

10. Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?

1/3
00:00:00