1. “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?

2. Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

3. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?

5. Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

6. Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?

10. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

1/10
00:00:00